Paulien van Empelen is de spin in het web van de back office, waar zij al sinds 2002 onder meer zorg draagt voor de financiële verslaglegging van TIIN Capital en haar fondsen. Zo maakt Paulien de jaarstukken op, de begrotingen en liquiditeitsprognoses van TIIN Capital. Zij ondersteunt het team tevens bij opmaak van de financiële verslaglegging aan aandeelhouders en commissarissen van de fondsen. Voordat Paulien begon bij TIIN Capital was zij onder meer werkzaam als assistent accountant bij een accountantskantoor waar zij voor het MKB jaarrekeningen opmaakte en fiscale aangiftes deed.

<< terug naar team-overzicht