Wij investeren in ondernemers die met passie, durf en visie een stap voorwaarts willen maken. Door actief support te geven willen wij deze ondernemers de noodzakelijke boost geven om deze next step te zetten; moving forward together. Hierbij maken wij ook -waar mogelijk-  gebruik van ons netwerk van informal investors dat in onze fondsen investeert. Sinds de jaren negentig van de vorige eeuw wordt al door ons via fondsen geïnvesteerd. Het grootste deel van de investeringen van deze fondsen treft u hieronder aan.

Early & Later stage investeringen ICT

Via onze ‘TIIN TechFunds’ investeren wij in gepassioneerde ondernemers met een visie en een missie. Veelal betreft het hier ondernemers die, door gebruik te maken van een nieuwe technologie, een verandering in gang willen zetten. De huidige early stage investeringen (jonger dan 7 jaar) worden hieronder genoemd.

Early & Later stage investeringen Security

Via ons Dutch Security TechFund investeren wij in early- en later stage (Cyber) security bedrijven. Het kunnen in het buitenland gevestigde bedrijven zijn, maar de voorkeur gaat uit naar Nederlandse bedrijven en teams die de ambitie hebben in Cybersecurity een leidende rol te vervullen. Hieronder staan deze investeringen vermeld.

Voormalige investeringen

De investeringen die wij doen zijn voor een periode van 4-6 jaar. In die periode moeten we samen met het management een stap kunnen zetten naar een volgende fase. Deze fase kent verschillende verschijnings-vormen, zoals verkoop aan een (internationale) strategische koper of aan een financiële investeerder. Voorbeelden van desinvesteringen treft u hieronder aan.