Visie

visie-missie-typemachineDe afgelopen jaren hebben wij een organisatie opgebouwd waarbij betrokken investeerders in de fondsen, waar mogelijk, een belangrijke rol spelen. Inmiddels zijn er acht fondsen met behulp van deze investeerders (voornamelijk informal investors) opgezet. Met gepaste trots kunnen wij ons dan ook het grootste netwerk van informal investors in Nederland noemen. Met een track record van inmiddels meer dan twintig jaar hebben we een investeringsgroep opgezet dat toegewijd is aan één belangrijke missie; het investeren in gepassioneerde ondernemers die de ambitie hebben het verschil te maken en onderdeel te zijn en blijven van de snel veranderende (digitaliserende) samenleving. Wij zijn van mening dat deze ondernemers de grootste waarde creëren voor de Nederlandse economie en uiteindelijk daarmee ook voor onze investeerders. Want uiteindelijk zal dit succes ook leiden tot het juiste financiële rendement. Onze rol is hierbij deze ondernemers, die als doel hebben met hun product en technologie succesvol te worden, te helpen en te ondersteunen bij het realiseren van dit doel. Het succes van de ondernemer en het financieel rendement is uiteindelijk ook de reden dat de investeerders hun middelen toevertrouwen aan TIIN Capital.

Missie

visie-missie-voetbalHet is onze missie om onze investeerders de mogelijkheid te bieden betrokken te zijn bij gepassioneerde ondernemers, die mee willen bewegen met de snel veranderende maatschappij en daarmee ook de positie van hun onderneming willen borgen voor de toekomst. Het kapitaal en de energie die wij inbrengen moet uiteindelijk leiden tot de ‘boost’ die wij met de ondernemer voor ogen hebben. Het resultaat hiervan moet zichtbaar worden in de groei en de bloei van de ondernemingen waar we gezamenlijk in investeren.