Expertisegebieden

Early & Later stage fondsen ICT

De ‘Techfondsen’ van TIIN Capital hebben een focus op ICT en High-tech, waarbij de entrepreneurs en teams centraal staan die visie en executie kracht hebben.

Particuliere investeerders, de informal investors, en family offices investeren in onze fondsen TechFund, TIIN TechFund 2 en TIIN TechFund 3. Met deze ‘Techfondsen’ investeren wij in early stage technologiebedrijven, jonger dan 7 jaar met een focus op de sectoren ICT en High-Tech.

De financieringsbehoefte dient voort te komen vanuit een innovatief concept met goede marktperspectieven. Er wordt met name geïnvesteerd in ondernemingen die in de eerste groeifase zijn beland met businessmodellen die omzet genereren. Bij enkele portfoliobedrijven zijn informal investors of relaties uit het netwerk betrokken vanwege hun specifieke expertise.

Het risico voor investeerders in deze fondsen wordt beperkt doordat gebruik gemaakt wordt van de Regeling Seed Capital Technostarters (RVO).

Er is ook de mogelijkheid voor informal investors met ons te co-investeren in portfoliobedrijven van de fondsen (zie onder bij co-investeren).

Wanneer U interesse heeft om te investeren, neem dan contact op met één van onze partners (+31 (0)30 225 12 21).

Voor particuliere investeerders, de informal investors, en family offices die willen investeren in early stage technologie-bedrijven, jonger dan 7 jaar.

Early & Later stage fondsen Security

Deze fondsen investeren in bedrijven die vernieuwend zijn in velerlei opzicht. De focus is op traditionele Management Buy-Outs en Buy-Ins en ICT en High-tech bedrijven.

Particuliere investeerders die bij voorkeur investeren in meer volwassen bedrijven hebben gekozen voor een investering in de fondsen TIIN Next Phase Fund (voorheen Berk IV) en TIIN Buy-out & Growth Fund.  Via deze fondsen investeren wij in bedrijven met gepassioneerde ondernemers/teams met een bewezen marktpositie. Thema’s zijn groei, uitbreiding, innovatie en buy-outs. In de snel veranderende (digitale) wereld zijn wij in staat bestaande businessmodellen een ‘innovatieboost’ te geven, waardoor onze portfoliobedrijven een relevante rol kunnen blijven spelen in hun markten.

Het risico voor investeerders kan in een aantal gevallen worden beperkt door nauw samen te werken met RVO en daar gebruik te maken van de Regeling Groeifaciliteit.

Er is ook de mogelijkheid voor particuliere investeerders met ons te co-investeren in portfoliobedrijven van het fonds (zie onder).

Wanneer u interesse heeft om te investeren, neem dan contact op met één van onze partners (+31 (0)30 225 12 21).

Voor (particuliere) investeerders die bij voorkeur investeren in meer volwassen bedrijven.

Co-investeren en financieren in early stage
of later stage fondsen

Het komt voor dat het gevraagde investeringsbedrag bij een portfolio bedrijf ruimte geeft om particuliere investeerders, de informal investors, uit te nodigen te co-investeren, waarbij gekozen kan worden voor het verstrekken van leningen of het inbrengen van aandelenkapitaal.

Al enige tijd sluiten wij hierdoor aan op de trend van het verstrekken van gestapelde financieringen. Hierdoor kan het zich voordoen dat een portfoliobedrijf bij een transactie wordt gefinancierd door inbreng van kapitaal door het betreffende fonds, een lening van particuliere aandeelhouders en een bank of andere geldverstrekker.

Voor informatie over de mogelijkheid te co-investeren of co-financieren kunt u contact opnemen met één van de partners (+31 (0)3 0225 1221)