Check of u bij ons past!

Investeringscriteria voor early stage bedrijven 

 • ICT of high-tech
 • In Nederland gevestigd
 • Niet langer dan 7 jaar actief
 • Schaalbaar, disruptive, groeiambitie
 • Entrepreneur en/of team met visie, winners
 • Investeringsbehoefte tussen de € 200.000 en € 1.000.000

Herkent u zich in deze omschrijving, dan moet u ons alleen nog overtuigen dat u de juiste investering bent.

Investeringscriteria voor later stage bedrijven

 • Financiering van een Management Buy-out of een Management Buy-in
 • Innovatie, een buy-and-built strategie of groeiplan
 • In Nederland gevestigd
 • Management met visie, doelgericht en executiekracht
 • Investeringsbehoefte tussen de € 500.000 en € 2.500.000

U krijgt zo snel mogelijk antwoord op uw emailpitch: aanvragen@tiincapital.nl

Na de (email) pitch

Nadat gebleken is dat u in ons de samenwerkingspartner ziet die toegevoegde waarde kan leveren en wij in u de gedreven ondernemer zien met visie, passie en doorzettingsvermogen en een goed plan, dan gaan we aan tafel met u. Het doel is dan te komen tot een investering door één van onze fondsen.

 • onderzoek, closing

De investeringsaanvraag zal worden behandeld door één van onze teamleden. Dit team wordt stapsgewijs uitgebreid met meerdere teamleden, en tevens zal een pitch voor de partners plaatsvinden om 100% draagvlak te creëren. Tijdens de gesprekken en door uitwisselingen van informatie over en weer komen alle onderwerpen aan de orde die nodig zijn voor een goed oordeel. Vervolgens gaat het plan ter goedkeuring naar de Raad van Commissarissen of het Investment Committee van het betreffende fonds. Ook hier zult u zich weer moeten presenteren als de entrepreneur die in staat is een plan te executeren. De hoofdlijnen van een deal hebben we dan al met u besproken. Wordt er groen licht gegeven dan volgt een due diligence, waaronder een management assessment en check op de verstrekte gegevens en de technologie. Als het goed is komt er uiteindelijk een aandeelhoudersovereenkomst waarin onder meer de samenwerking wordt vastgelegd. Dat is meteen het vertrekpunt voor de reis die we samen met u gaan maken.

 • de boost

Nadat de contracten zijn getekend wordt een start gemaakt met datgene wat we afgesproken hebben. Meestal ligt dit vast in een post-closing plan. Hier staat bijvoorbeeld in hoe de executie van de strategie gaat plaatsvinden. Wel dan niet met milestones. Ook zijn andere acties vastgelegd. Regelmatig zullen er verschillende bijeenkomsten zijn met ons of met één van de informal investors die u kunnen ondersteunen. ‘We boost companies’ betekent niet alleen dat we dat zeggen, maar dat ook doen! De combinatie van uw passie, visie en kennis met onze ervaringen en toegevoegde waarde maakt dat we een winnend team moeten worden. Het uiteindelijk doel is samen groei te realiseren, een mooi bedrijf neer te zetten en dit naar een volgende fase te brengen.

 • informatie en support

Het is van belang dat wij als uw business partner alles van uw bedrijf weten. Transparantie, eerlijkheid en openheid is nodig om zij aan zij de next step te kunnen maken. Wij dienen bijvoorbeeld per maand rapportage te ontvangen. Niet alleen cijfers, maar ook sales pipeline en andere relevante gegevens. Pas dan kunnen we de juiste support geven. Dit kan zijn op het gebied van strategie, finance en management coaching.

 • exit

Het uiteindelijk doel van de samenwerking en participatie door ons is de onderneming een stap verder te brengen. Doordat we u en de onderneming op de juiste manier een ‘boost’ kunnen geven ontstaat er vanzelf een situatie waarbij onze gezamenlijke reis tot een einde komt. Dan kunnen wij geen waarde meer toevoegen. In de regel hebben we daar minstens 5 jaar voor nodig, maar het kan ook minder of meer zijn. Wanneer het doel is bereikt zullen we samen met u op zoek gaan naar een nieuwe partner. Dit kan een financiële partner zijn of een strategische koper. Welke het wordt is in de voorafgaande jaren met u afgestemd.