nieuws uit de sector

Together with other European cybersecurity investors and organizations, united within ECSO, TIIN Capital would like to welcome the plan of the EU to boost Europe’s cybersecurity investment landscape with € 2 billion. Although the European cybersecurity sector needs more funding and support, it is a first step in creating a European Cybersecurity Investment Platform. The European Commission and the European Investment Bank (EIB) jointly published a report on the European Cybersecurity Investment Platform on 20th October 2022. The report marks an important strategic step towards creating a robust and competitive investment landscape in Europe amidst the increased global competition in the technology sector.

Press release in English: Press Release (EN)

 

Samen met andere Europese cybersecurity investeerders en organisaties, verenigd binnen ECSO, is TIIN Capital positief over het plan van de EU om het Europese cybersecurity investeringslandschap te ondersteunen met € 2 miljard. Hoewel de Europese cybersecurity sector meer funding en support nodig heeft, is het een eerste stap in de creatie van een Europees Cybersecurity Investment Platform. De Europese Commissie en de Europese Investerings Bank (EIIB) publiceerden gezamenlijk een rapport betreffende dit Europese Cybersecurity Investment Platform op 20 oktober 2022. Het rapport markeert een belangrijke strategische stap om, temidden van de toenemende wereldwijde competitie in de technologiesector, tot een robuust en competitief investeringslandschap in Europa te komen.

Persbericht in Nederlands: Persbericht (NL)