events

Op 7 juni 2017 was er weer de jaarlijks netwerkbijeenkomst van TIIN Capital in het Arsenaal in Naarden. Bijna 150 van onze relaties waren bij deze bijeenkomst aanwezig om tijdens de ‘podiumchat’ te vernemen van een drietal Challengers, hoe zij verandering teweegbrengen, het anders doen en weten en denken dat verandering mogelijk is en dat ze het beter kunnen dan andere partijen. Het was om die reden dat het thema van de bijeenkomst “Meet the Challengers” was. Tom van ‘t Hek ging hier in gesprek met Michael Levie van CitizenM, Eduard Schaepman van Tribes en Mariah Mansvelt Beck van Yoni, hierbij kwamen hun drive, hun passie en ondernemerschap aan de orde.

Tijdens de podiumchat ontspon zich een uiterst boeiende discussie tussen Tom van ‘t Hek, de Challengers en het publiek over de drijfveren en ambities van deze ondernemers. Hoewel de drie Challengers totaal verschillend waren was er ook één opvallend gemeenschappelijk kenmerk; Vastberadenheid, geloof in jezelf en de wil iets neer te zetten! Met een nieuwe en opvallende aanpak hebben deze gepassioneerde ondernemers de gevestigde orde uitgedaagd en marktaandeel kunnen veroveren. TIIN Capital bij monde van Michael Lucassen gaf bij zijn introductie ook aan dat het belangrijk is als investeerder te kijken naar ondernemers die in staat zijn met ‘drive’ traditionele patronen te doorbreken, door te luisteren naar de vraag uit de markt, concurrentie irrelevant te maken en een nieuwe vraag te creëren. Hierbij werden voorbeelden gegeven van bedrijven waarin TIIN Capital investeert, maar werd ook verwezen naar Netflix, Uber, Starbucks en Cirque du Soleil.

Tom van ‘t Hek verwees ook nog maar eens naar een sportman, Dick Fosbury, die in 1967 als eerste ruggelings over de hoogspringlat sprong en de concurrentie het nakijken gaf. Dit sloot meteen goed aan bij de vergelijking die wij maken met een andere sportman, Mohammed Ali, die als echte uitdager al zei; “It’s lack of faith that makes people afraid of meeting challenges, and I believed in myself”.

Afgesloten werd met een energieke en goed bezochte borrel waar over het thema lang werd nagesproken, het niche fonds Classic & Sports Car Fund aanwezig was voor belangstellenden en het nieuwe fonds van TIIN Capital (TIIN Entrepreneurial Growth Fund), dat na de zomer zal starten, ook uitvoerig besproken werd.