Invest Europe (voorheen EVCA) heeft eind 2015 haar vernieuwde ”Professional Standards Handbook and Investor Reporting Guidelines” gepubliceerd. Invest Europe is de branchevereniging voor private investeringen in Europa en zusterorganisatie van de NVP.

Dit handboek en de richtlijnen worden onderschreven door de NVP (Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen) zoals ook beschreven in de NVP-gedragscode en gelden daardoor voor alle leden van de NVP.

De ”Professional Standards Handbook and Investor Reporting Guidelines” zijn opgesteld door zowel investeerders, beleggers als adviseurs in private equity, venture capital en infrastructuur.

Zie verder website Invest Europe