nieuws uit de sector

De Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (‘NVP’) kent sinds 1986 een gedragscode. In 2007 en 2016 zijn deze geactualiseerd. De gedragscode is gebaseerd op vijf algemene principes die door de leden van de NVP onderschreven worden en leidend zijn in het dagelijks handelen. Het gaat er hier om dat een participatiemaatschappij maatschappelijk bewust handelt, een lange investeringshorizon heeft, open communiceert, vertrouwelijkheid respecteert en zich aan de regels houdt. Eén en ander wordt geregeld door middel van richtlijnen vanuit de NVP en Invest Europe. Daarnaast is er het wettelijk toezicht voortkomend uit bijvoorbeeld de AIFM-richtlijn.

De geactualiseerde gedragscode is nu in lijn is met de code van Invest Europe. Omdat de leden van de NVP het belangrijk vinden dat er een goed functionerende participatiemarkt in Nederland is, willen zij duidelijkheid geven over hun drijfveren en handelen. Daarom hechten wij er aan, als lid van de NVP, aan te geven dat wij ook deze geactualiseerde gedragscode onderschrijven. De eerder genoemde vijf principes waarmee de leden van de NVP werken en waar zij voor staan zijn onder andere ontleend aan de ‘Code of Conduct’ van Invest Europe. Voor de toepassing ervan in de praktijk maken leden gebruik van de best practices van het ‘Invest Europe Handbook of Professional Standards’. Deze best practices zijn op veel situaties en bijbehorende stakeholders van toepassing: start- en groeikapitaal, buy out- en buy in transacties, nationaal en internationaal, institutionele of andere beleggers.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de NVP of de website van NVP raadplegen. Persbericht NVP