events

Op 16 januari 2019 hebben we met gepaste trots bekend gemaakt dat we met ons nieuwe fonds, Dutch Security TechFund, onze eerste investering hebben gedaan. Het betreft een investering in het bedrijf CERTUS Port Automation, dat logistieke automatseringsoplossingen, waar ook security onderdeel van is, levert aan maritieme bedrijven. Het Financieele Dagblad en andere pers heeft hier uitgebreid aandacht aan besteed.

 

Dutch Security TechFund heeft focus op early stage bedrijven en scale-ups, actief in Cybersecurity en IoT secure oplossingen. Hierbij werken we nauw samen met The Hague Security Delta, een security cluster bestaande uit een netwerk van bedrijven, overheden en kennisinstituten, waarbij uitwisseling van kennis en innovatie in (Cyber) security centraal staat, regionale ontwikkelingsmaatschappij InnovationQuarter en KPN Ventures als business partner, waarbij kennis uitwisseling centraal staat en onderzocht wordt of gezamenlijke investeringen in cybersecurity mogelijk zijn. Ook is er een ‘link’ naar Cyberhub Tel Aviv waar onderzocht wordt of we veelbelovende cyber startups die willen uitrollen naar Europa naar Nederland kunnen halen. De eerste closing van dit fonds hebben we gedaan in december 2018. Het fonds staat nog open voor nieuwe investeerders.

 

Er is gekozen voor een investeringsfonds met focus op (Cyber) security vanwege het grote belang weerbaarder te worden tegen de steeds slimmer wordende cybercriminelen, de invoering van de nieuwe privacy wetgeving en de risico’s van veiligheid en continuïteit die er zijn door de groei aan apparaten die onderling communiceren en de toename van Cyberattacks (onder meer door ransomware). De komende jaren zal doorontwikkeling en groei van slimmere (sofware) oplossingen op dit gebied aan de orde van de dag zijn. Los van het feit dat wij er voor staan goed renderende investeringen te doen in innovatieve bedrijven, is een bijkomend doel Nederland weerbaarder maken tegen onder meer cyberattacks, of in algemene zin ‘veiliger’….

 

Lees ook bijgesloten persbericht, dat wij hebben verspreid: Certus